Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Dåb

Du kan blive døbt i én af vores smukke kirker, hvis du bor i enten Slagslunde eller Ganløse sogn eller har en tilknytning hertil. 

Særlig tilknytning foreligger altid, hvis du:

- tidligere har haft bopæl i sognet. Dette gælder, uanset hvor længe du har boet i sognet.
- har nære pårørende, der bor i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller børn)
- for så vidt angår begravelse og bisættelse, har forældre, ægtefælle, søskende eller børn begravet på en kirkegård i sognet.

I ovennævnte tilfælde har du altid ret til at få foretaget en kirkelig handling i en anden kirke end den, som du normalt hører til.

I andre tilfælde er det præsten, der afgør, om du har en særlig tilknytning. Det afhænger af præstens skøn, om du kan få foretaget en kirkelig handling i en kirke uden for det sogn, hvor du bor.

Dåb i en tid med corona-restriktioner

- Lige for tiden kan vi desværre ikke tilbyde dåb i højmessen pga. kirkernes størrelse og de gældende restriktioner. Men i stedet tilbyder vi dåb hver søndag enten kl. 9.30 eller kl. 12.00.  Efter 1. august kl. 9.00 og kl. 11.30. Vi afholder også lørdagsdåb én gang om måneden, dog ikke i juli måned. Ring til kirkekontoret og hør nærmere om tidspunkter.

- Har du brug for et pas eller sygesikringskort til barnet inden dåben, kan du navngive dit barn på borger.dk.  Dette vil ikke have nogen betydning for dåben. 


- Til hver dåbsgudstjeneste er der, under de nuværende restriktioner, adgang for to dåbsfamilier (far, mor og dåbsbarn) samt henholdsvis 14 gæster i Slagslunde, 13 gæster i Ganløse. Er det til den pågældende dåb kun jeres barn, der skal døbes, kan I invitere 35 gæster i Slagslunde og 33 gæster i Ganløse - forudsat, at I tilhører samme 'corona-boble'.

Har du spørgsmål så kontakt gerne kirkekontoret på 4818 4500


Ønsker du at blive døbt, ønsker du at få dit barn døbt, eller har du spørgsmål til dåb generelt, 
er du altid velkommen til at kontakte vores kordegn tirsdag til fredag mellem kl. 10.00 og 14.00 på telefon 4818 4500.

Ca. 14 dage før dåben kontakter du præsten og I aftaler tidspunkt for dåbssamtalen. 
Samtidig sendes navne og adresser på faddere til kordegnen. Der skal være 2-5 faddere, som alle skal være døbte og over konfirmationsalder.


Har du allerede lavet en aftale med kirkekontoret om dåb, bedes du venligst udfylde dette skema med kontaktoplysninger: https://forms.churchdesk.com/f/SJsZ70PwV 


Følgende datoer er der mulighed for lørdagsdåb i 2021:

Ganløse
Lørdag 29. maj - desværre ikke flere ledige tider
Lørdag 26. juni i begge kirker
Lørdag 28. august - desværre ikke flere ledige tider
Lørdag 30. oktober

Slagslunde:
Lørdag 26. juni i begge kirker
Lørdag 25. september
Lørdag 27. november