Menighedsrådets udvalgsposter er:

Bygningsudvalg: Finn Højgaard Mortensen og Anne Marie Nejsum Madsen

Valgbestyrelse: Finn Højgaard Mortensen (formand) og Anne Marie Nejsum Madsen

Aktivitetsudvalg: Malene Buus Graeser, Irina Gerkeuli, Vibeke Schrøder, Finn Højgaard Mortensen og Jan Høg

Menighedsplejeudvalg: Malene Buus Graeser og Vibeke Schrøder