Kordegn Ellen Kristiansen træffes tirsdag til fredag fra kl. 10 - 14.

Tlf.: 4818 4500

Mail: ganloese.sogn@km.dk