PRÆSTESTILLING LEDIG

En stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Slagslunde-Ganløse Pastorat er ledig til besættelse fra 1. juli 2019.
Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 75 % af fuldtidsbeskæftigelse.
Der er ansøgningsfrist den 8. april 2019.

Præstestilling opslag 2019.pdf

Hele stillingsopslaget kan ses på kirkeministeriets hjemmeside.

http://www.km.dk/folkekirken/ledige-stillinger/ledigepraestestillinger/

 


TRO OG VIDENSKAB – ER DE I MODSTRID MED HINANDEN?

- en spændende aften med oplæg og paneldebat.

ONSDAG 3. APRIL KL. 19.00-21.00 I RYTTERSKOLEN, GANLØSE

Tro og videnskab betragtes ofte som modstridende positioner, der gensidigt udelukker hinanden. Den opfattelse stiller os i en position, hvor vi er nødt til at vælge enten-eller.

Heldigvis findes der også mere nuancerede bud på forholdet mellem tro og videnskab.

Vi ønsker at skabe et rum for en samtale om de positioner, der befinder sig mellem de to yderpunkter, og vi har derfor inviteret Hans Fynbo, lektor i moderne kernefysik (AU) og Niels Henrik Gregersen, professor i samtidsteologi (KU) til at fortælle om deres verdenssyn.

Hans Fynbo mener, at religion handler om, hvordan vi som mennesker kan forstå og fortolke os selv, hinanden, og vores plads i universet. Men videnskaben lærer os, at mennesker ikke har nogen ophøjet plads blandt det levende. Religion kan danne rammen om nogle berigende fællesskaber, men kan også være kilde til splittelse. Han håber på et fremtidigt inkluderende fællesskab, som ikke er baseret på religiøse dogmer – måske et naivt håb?

Niels Henrik Gregersen opfatter både tro og videnskab som måder at udforske tilværelsen på, der supplerer hinanden. Begge baserer sig på forundring og nysgerrighed, men benytter forskellige tilgange. I troen forsøger vi at afklare tilværelsens ufremkommeligheder, mens videnskaben søger at afklare strukturer i tilværelsen, som vi ikke kan komme udenom, for tilværelsen har en større spændvidde, end vi kan kontrollere med viden. Men vi er ikke tvunget til at tro på Gud. Så hvorfor gøre vi det så alligevel?


FILMAFTEN/LÆSEKREDS
TORSDAG 4. APRIL KL. 19.00-21.00 I RYTTERSKOLEN, GANLØSE

Ganløse Biblioteks læsekreds og Slagslunde-Ganløse Menighedsråd inviterer til fremvisning af filmen "Løgneren".
Filmen er baseret på bogen af samme navn af Martin A. Hansen.

NB: Læsekredsen mødes kl. 18.00, filmen starter kl. 19.00. Alle er hjertelig velkommen!

Efterfølgende bydes der på et let traktement.
 


SALMER OG SAMTIDIGHED

- ET BLIK PÅ NUTIDIG SALMEDIGTNING

Vores sognepræst Dorte Dideriksen har forfattet en spændende artikel, hvor hun undersøger nutidens salmedigtning i sammenhængen mellem det æstetiske og det religiøse.
Artiklen udkommer inden længe på salmedatabasen.dk, men I kan allerede nu læse den her på vores hjemmeside.
Salmer og samtidighed.pdf


Under indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp den 10. marts fik vi i Slagslunde sogn indsamlet 6000 kr. plus ca. 1800 kr. i MobilePay. I Ganløse sogn blev der indsamlet 3.380 kr. og ca. 2.000 kr. i MobilePay.