Det sker:

OPDATERET 26. MARTS

 

Efter statsministerens pressemøde mandag d. 23. marts aflyses alle arrangementer i Rytterskolen og kirkerne til og med 2. påskedag.

Præsterne kan kontaktes telefonisk og på mail alle ugens dage. Præsterne stiller sig til rådighed for samtaler for hvem, der måtte have behov, ligesom der er mulighed for at modtage nadver efter aftale med en af præsterne.


Kirkekontoret er lukket for personlige henvendelser, men kan kontaktes pr. mail: ganloese.sogn@km.dk eller på telefon 48 18 45 00 tirsdag til fredag.


Hold jer opdateret her på hjemmesiden og på vores Facebookside "Slagslunde og Ganløse. Det sker i kirken" med oplysninger om gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

------

 

 


-- AFLYST --

PIZZAGUDSTJENESTE
TIRSDAG 31. MARTS KL. 17 I GANLØSE KIRKE OG RYTTERSKOLEN


Pizzagudstjenester er gudstjenester i børnehøjde efterfulgt af fælles pizzaspisning i Rytterskolen.
Kom til årets første pizzagudstjeneste, hvor vi skal åbne fire påskeæg sammen og se, hvilke fortællinger, de gemmer på.
Kom og rør, lyt, leg, spørg og syng sammen med os. Alle er velkomne. Deltagelse er gratis.
Tilmelding bedes dog sendt til kirkekontoret på ganloese.sogn@km.dk senest d. 28. marts hvis man ønsker at spise med.
 


SIKKER MAIL TIL KIRKEKONTORET

I Slagslunde-Ganløse Pastorat passer vi på dine personoplysninger. Derfor indfører vi nu sikker formular; en ny måde at sende e-post helt sikkert. Hvis du vil kontakte kirkekontoret med personhenførbare oplysninger, bl.a. i forbindelse med dåb, vielser og medlemskab af folkekirken, kan du bruge nedenstående link. Med denne metode bruger du dit Nem-ID til at logge ind og sende en mail, og du får svar i din e-Boks.

Løsningen skal bruges til at sende sikre mails til kirkekontoret med. På sigt vil det også være muligt at kontakte kirkens præster med denne metode. Du kan stadig bruge vores almindelige mailadresser til andre henvendelser.

https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7413

 

 

 

I Slagslunde og Ganløse kirker mødes vi stadig

I Slagslunde og Ganløse kirker mødes vi stadig

Vi glæder os til at se dig i kirke, hvadenten det er til gudstjeneste, foredrag, morgensang i mulmet eller andre aktiviteter - selvfølgelig under de gældende restriktioner.

Dog vil der pt. ikke være kirkekaffe efter højmesserne pga. forsamlingsforbuddet.

 


Har du ikke mulighed for at komme i kirke i denne tid, så kommer præsten gerne til dig. Du kan få søndagens prædiken bragt hjem, ligesom du også kan få nadver derhjemme - naturligvis med alle restriktioner overholdt, så du trygt kan "gå i kirke derhjemme". Kontakt kordegnen på tlf. 48 18 45 00 eller tag kontakt til præsterne.


 

KRAV OM MUNDBIND ELLER VISIR GÆLDER OGSÅ FOR FOLKEKIRKEN

Alle besøgende over 12 år til kirkerne og kirkekontoret skal bære mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalet samt når de bevæger sig rundt i lokalet. Har du glemt dit mundbind, har vi ét, du kan få.

Resultat af menighedsrådets konstituering

Det nye menighedsråd har afholdt konstituerende møde den 17. november.

Finn Højgaard Mortensen, formand

Anne Marie Nejsum Madsen, næstformand

Vibeke Schrøder Norrild, kontaktperson og kirkeværge for Ganløse Kirke

Michael Flinker Reder, kirkeværge for Slagslunde Kirke

Karen Margrethe Harders, kasserer

Lone Ebbesen Smed, medlem

Malene Kirkegaard, medlem

Niels Lindhardt Johansen, medlem

 

Velkommen til det nye menighedsråd, som starter sin funktionsperiode søndag den 29. november.

Matiné uden publikum

Kirkekalender